1. Chức năng

Phòng Kế hoạch -Tổng hợp giúp Hiệu trưởng và Ban giám hiệu tổ chức, điều hành toàn bộ các hoạt động hành chính trong phạm vi toàn trường. Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban giám hiệu với các cơ quan khác và giữa Ban giám hiệu với các đơn vị, cán bộ viên chức (CBVC) và sinh viên trong trường; Đồng thời thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác kế hoạch của Trường.

  1. Nhiệm vụ

Tổ chức chỉ đạo công tác văn thư của trường (công văn đến, công văn đi, phân phối, hướng dẫn và kiểm tra qui cách các văn bản, theo dõi việc thực hiện, lưu trữ,...).

Dự thảo báo cáo (Báo cáo Tổng kết năm học, báo cáo quy, báo cáo tháng, báo cáo Bộ…), công văn, chỉ thị, diễn văn, phát biểu, tài liệu giới thiệu v.v... của trường theo yêu cầu của BGH. Tổng hợp và thực hiện báo cáo giao ban của Trường.

Giúp Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở các đơn vị các qui định, qui chế của Bộ, Nhà nước và trường ban hành. Rà soát việc thực hiện quy trình công tác của các đơn vị trong trường.

Tham gia công tác Bảo vệ bí mật nhà nước của Trường.

Cập nhật các số liệu thống kê trong toàn trường và ĐBSCL để cung cấp kịp thời theo yêu cầu của BGH.

Xây dựng Kế hoạch khung và Lịch kế hoạch năm của Trường, lập kế hoạch chung về các mặt công tác, tập hợp mọi thông tin về các mặt công tác của trường. Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch.

Tham gia xây dựng và bổ sung rà soát thức đẩy thực hiện Đề án Kế hoạch trung hạn, Kế hoạch chiến lược của Trường, Quy hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học Cần Thơ.

Quản lý, tổng hợp kế hoạch, thống kê công tác chuyên môn của giảng viên và lập kế hoạch chi trả tiền giảng cho giảng viên toàn trường.

Phối hợp lập kế hoạch tài chính năm trình Bộ GD&ĐT.

 Tham mưu xây dựng các Thỏa thuận, Ghi nhớ hợp tác với các đối tác ngoài Trường; Đồng thời phối hợp tổ chức ký kết và tổ chức thực hiện hợp tác.

Giúp BGH và các đơn vị trong trường liên lạc với các cơ quan trong và một số tổ chức nước ngoài ở TP.HCM.

 Tổ chức in ấn, sao chép tài liệu phục vụ cho công tác và hội nghị.

Theo dõi và cấp giấy giới thiệu, công lệnh, giao nhận bưu phẩm v.v...

Quản lý, sử dụng con dấu của trường; Quản lý các phương tiện nghe nhìn, các hội trường ở khu Hiệu bộ.

Tham gia tổ chức Hội nghị CBVC trường hàng năm, các hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế của Trường.

Tham gia trong công tác Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, công khai thu chi tài chính của Trường… theo quy định của Bộ.

Thường trực Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí của trường.

Quản lý và khai thác sử dụng đội xe ô tô, Nhà khách của Trường

Quản lý văn phòng Liên lạc của Trường tại thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý Nhà Điều hành.

 

 

Thông báo

Biên bản họp giao ban Trường

Số lượt truy cập

204704
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
53
732
1055
204704

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Địa chỉ: Khu II, Nhà Điều hành, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3831530, 3838237
Email pkhth@ctu.edu.vn