BAN CHẤP HÀNH CĐBP PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Thông báo

Biên bản họp giao ban Trường

Số lượt truy cập

220878
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
109
1024
1024
220878

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Địa chỉ: Khu II, Nhà Điều hành, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3831530, 3838237
Email pkhth@ctu.edu.vn