Thông báo

Biên bản họp giao ban Trường

Số lượt truy cập

055029
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
166
916
2073
55029

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Địa chỉ: Khu II, Nhà Điều hành, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3831530, 3838237
Email pkhth@ctu.edu.vn