Thông báo

Biên bản họp giao ban Trường

Số lượt truy cập

055094
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
231
981
2138
55094

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Địa chỉ: Khu II, Nhà Điều hành, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3831530, 3838237
Email pkhth@ctu.edu.vn