Thông báo

Biên bản họp giao ban Trường

Số lượt truy cập

055071
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
208
958
2115
55071

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Địa chỉ: Khu II, Nhà Điều hành, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3831530, 3838237
Email pkhth@ctu.edu.vn