Thông báo

Biên bản họp giao ban Trường

Số lượt truy cập

088589
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
28
277
220
88589

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Địa chỉ: Khu II, Nhà Điều hành, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3831530, 3838237
Email pkhth@ctu.edu.vn